Medewerkers

SYB wordt gerund door twee freelance medewerkers en een grote groep vrijwilligers. De programmeringscommissie (PC, voorheen ARTclub) van Kunsthuis SYB vormt samen met de artistiek leider het artistiek inhoudelijke hart van de organisatie. Deze bestaat uit vier tot zes jonge kunstenaars, curatoren en kunsttheoretici, die binnen SYB de kans krijgen zich te ontwikkelen als curator.
De publiciteitsmedewerkers en recensenten van SYB zijn eveneens jonge professionals. SYB’s medewerkers komen uit heel Nederland en soms van daarbuiten. Een groep vrijwilligers in Beetsterzwaag draagt zorg voor de praktische begeleiding van de residerende kunstenaars ter plaatse.

Artistiek leider 
Maritt Serena Kuipers (Amsterdam)

Zakelijk leider 
Carin van der Velde (Ten Post)

Beheer
Mechteld van der Loo (Beetsterzwaag)

Bestuur Stichting Syb
Voorzitter: Irene Kromhout – directeur Stream en zelfstandig projectleider (Groningen)
Penningmeester: vacature
Secretaris: Wytske Visser – programmacoördinator Rijksakademie (Amsterdam)
Algemeen bestuurslid: Remco Torenbosch – Beeldend kunstenaar (Amsterdam)

Programmeringscommissie
Noor Nuyten – beeldend kunstenaar (Gent / Amsterdam / Groningen)
Erica van Loon – beeldend kunstenaar (Amsterdam)
Agnes Winter – kunsthistoricus en kunstcriticus (Groningen)
Niels Bekkema – beeldend kunstenaar en schrijver (Rotterdam/Groningen)
Manus Groenen – kunsthistoricus en kunsteducator (Rotterdam/ Tilburg /Utrecht)
Sara Bjarland – beeldend kunstenaar (Amsterdam)

Publiciteit
Documentatie en vormgeving
Maarten van Maanen – grafisch vormgever (Amsterdam)
Coördinatie PR & Communicatie en social media
Maritt Kuipers
Persberichten en zaalteksten
Aafke Weller – beeldend kunstenaar, schrijver en restaurateur (Amsterdam)
Vertalingen Engels
Jenny Wilson – beeldend kunstenaar en vertaler (Groningen)
Sanne Lauriks
Sarah Mei Herman
Vertalingen Fries
Eduard Knotter – Fries taalkundige, voorheen Afûk (Beetsterzwaag)

Beheer pand & praktische ondersteuning
Jan Harmsma – voormalig raadslid gemeente Opsterland (Beetsterzwaag)
Durk Schroor – ondernemer en huisman (Beetsterzwaag)
Annemarie van Veen – beeldend kunstenaar (Beetsterzwaag)
Lutske van Veen – haptonoom (Beetsterzwaag)

Ereleden en adviseurs
Chris Hellinga – oprichter, voormalig bestuurslid / projectontwikkeling/onderzoeksconsultant Delft Energy Initiative, TU Delft (Delft)
Emmie Muller – oprichter, voormalig coördinator, ARTclublid, bestuurslid / beeldend kunstenaar (Groningen)
Anja Swint – oprichter, voormalig coördinator, ARTclublid, bestuurslid / beeldend kunstenaar (Groningen)