Medewerkers

SYB wordt gerund door twee freelance medewerkers en een grote groep vrijwilligers. De programmeringscommissie (PC, voorheen ARTclub) van Kunsthuis SYB vormt samen met de artistiek leider het artistieke hart van de organisatie. Deze bestaat uit vier tot zes jonge kunstenaars, curatoren en kunsttheoretici, die binnen SYB de kans krijgen zich te ontwikkelen als curator.
De publiciteitsmedewerkers en recensenten van SYB zijn eveneens jonge professionals. SYB’s medewerkers komen uit heel Nederland en soms van daarbuiten. Een groep vrijwilligers in Beetsterzwaag draagt zorg voor de praktische begeleiding van de residerende kunstenaars ter plaatse.

Artistiek leider 
Maritt Serena Kuipers (Amsterdam)

Zakelijk leider 
Carin van der Velde (Ten Post)

Beheer
Mechteld van der Loo – docent basisschool (Beetsterzwaag)

Bestuur Stichting Syb
– Voorzitter: Irene Kromhout – directeur Stream en zelfstandig projectleider (Groningen)
– Penningmeester: vacature
– Secretaris: Wytske Visser – programmacoördinator Rijksakademie (Amsterdam)

Programmeringscommissie
– Noor Nuyten – beeldend kunstenaar (Gent / Amsterdam / Groningen)
– Timmy van Zoelen – beeldend kunstenaar (Rotterdam / Brussel)
– Erica van Loon – beeldend kunstenaar (Amsterdam)
– Agnes Winter – kunsthistoricus en kunstcriticus (Groningen)
– Tom Kok – beeldend kunstenaars (Utrecht)
– Vincent van Velsen – schrijver, criticus en curator met een achtergrond in kunst- en architectuurgeschiedenis (Amsterdam / Maastricht)

Publiciteit
Documentatie en vormgeving
– Maarten van Maanen – grafisch vormgever (Amsterdam)
PR & Communicatie
– Maritt Kuipers
– Anne Marijn Voorhorst – kunstcriticus en schrijver van proza
Persberichten en zaalteksten
– Aafke Weller – beeldend kunstenaar, schrijver en restaurateur (Amsterdam)
Vertalingen Engels
– Jenny Wilson – beeldend kunstenaar en vertaler (Groningen)
– Sanne Lauriks
Vertalingen Fries
– Ed Knotter – Fries taalkundige, voorheen Afûk (Beetsterzwaag)

Educatie
Milou Terpstra (Rotterdam)

Beheer pand & praktische ondersteuning
– Jan Harmsma – voormalig raadslid gemeente Opsterland (Beetsterzwaag)
– Durk Schroor – ondernemer en huisman (Beetsterzwaag)
– Annemarie van Veen – beeldend kunstenaar (Beetsterzwaag)
– Lutske van Veen – haptonoom (Beetsterzwaag)

Ereleden en adviseurs
– Maartje Peters – voormalig coördinator Kunsthuis SYB en beeldend kunstenaar (Noordlaren)
– Chris Hellinga – oprichter, voormalig bestuurslid / projectontwikkeling/onderzoeksconsultant Delft Energy Initiative, TU Delft (Delft)
– Emmie Muller – oprichter, voormalig coördinator, ARTclublid, bestuurslid / beeldend kunstenaar (Groningen)
– Anja Swint – oprichter, voormalig coördinator, ARTclublid, bestuurslid / beeldend kunstenaar (Groningen)