SYB Circles (2019)

In SYB Circles experimenteren kunstenaars en denkers met andere media dan kritische teksten om tot een reflectie op een kunstproject te komen. Deze nieuwe beschouwingen kunnen de vorm aannemen van podcasts, dialogen, lees- en discussiegroepen of live events. Zo onderzoekt SYB welke rol verschillende nieuwe media kunnen spelen in het domein van de kunstkritiek.

Sinds 2012 heeft Kunsthuis SYB een Schrijversprogramma waarin schrijvers en critici reageerden en reflecteerden op het werk dat tijdens de residencies werd geproduceerd. Veel oud-deelnemers aan het schrijversprogramma, schrijven ondertussen voor landelijke kunsttijdschriften en kranten zoals Metropolis M en De Volkskrant.

Ook de nieuwe leden van SYB Circles worden elk aan een residency-project gekoppeld, en zullen in gesprek gaan met de kunstenaar om zo tot een nieuwe (vorm van) beschouwing te komen. Kritiek in de breedste zin van het woord helpt een kunstenaar vooruit, vergroot het inzicht in het eigen werk, daagt uit en inspireert. Critici, kortom, creƫren context. Met SYB Circles verkent Kunsthuis SYB mogelijke vormen voor nieuwe kunstkritiek zonder daarbij de rol van de criticus uit het oog te verliezen. De resultaten van SYB Circles worden gedeeld met het publiek via de website en andere digitale kanalen van SYB.