1 februari t/m 14 maart 2021

Janne van Gilst – Miltvuurbosjes

Residency

Janne van Gilst - Miltvuurbosjes - Cyanotypie

In februari en maart is Janne van Gilst te gast in Kunsthuis SYB. Vanuit SYB gaat ze op zoek naar Miltvuurbosjes, landschapselementen die vooral in de Noordelijke provincies van Nederland voorkomen. Miltvuurbosjes zijn vaak te vinden in de hoeken van weilanden, geïsoleerd door middel van een omliggende sloot. Met ondersteuning van geograaf dr. J.H.P. van der Vaart gaat Janne van Gilst op zoek naar dit landschapsfenomeen.

Van Gilst wil de bosjes vastleggen op foto’s, die zij in SYB gaat afdrukken met verschillende technieken: door te experimenteren met fotografische printtechnieken die langzaam vervagen (cyanotypie, kallitypie) zoekt zij een parallel met de registratie en betekenis van de miltvuurbosjes: naar mate de tijd verstrijkt zullen deze vervormen of verdwijnen.

Miltvuurbosjes
Tot in de 19e eeuw werd vee dat was besmet met miltvuur vaak begraven in de verste hoek van het weiland. Er werd dan vaak een sloot of afrastering omheen geplaatst, zodat er geen gezond vee meer bij kon komen en de miltvuursporen niet meer konden worden verspreid. Omdat de miltvuurbacterie eeuwenlang onder de grond kan overleven zijn de bosjes nog steeds gevaarlijk. Kennis over waar deze bosjes zich bevinden is nooit geregistreerd, maar wordt van generatie op generatie binnen de boerengemeenschap doorgegeven.

Wat rest zijn kleine eilandjes ongerepte natuur, waar al eeuwenlang geen mens meer is geweest. De verhalen over deze bosjes zijn hun eigen leven gaan leiden. Mensen uit de buurt weten dat ze gevaarlijk zijn, maar vaak niet meer waarom. Dit maakt de geheimzinnigheid ervan alleen maar groter.

Over de kunstenaar
Fotograaf Janne van Gilst (Colijnsplaat, 1991) groeide op op het eiland Noord-Beveland in Zeeland. Daar ontwikkelde zij een bewustzijn van het landschap waarmee zij wordt omringd. Sinds haar studie Documentaire Fotografie aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag fotografeert ze haar veranderende omgeving. Zo reflecteert ze op de culturele tijdsgeest en hoe deze zich verhoudt tot de wijze waarop wij onze omgeving vormgeven en ervaren. Eerder werkte zij aan projecten over streekverhalen, landbouwtradities en de drang van de mens om het landschap te beheersen en te bedwingen. Haar werk wordt regelmatig nationaal en internationaal gepubliceerd en geëxposeerd.

Oproep
Omdat de plekken waar deze miltvuurbosjes te vinden zijn niet staan geregistreerd maar alleen via overleveringen binnen de gemeenschap kunnen worden gelokaliseerd doet zij een oproep: Weet u een miltvuur of pestbosje te vinden in Noord-Nederland? Of kent u hier verhalen over? Neem dan contact op met Janne via jannevangilst@gmail.com of 06-13547778.

Dit project wordt ondersteund door het de Provincie Fryslan, het Mondriaan Fonds, de gemeente Opsterland en STROOM.