Projectvoorstel

Momenteel is er geen aanmelding mogelijk

SYB stimuleert en faciliteert onderzoek, experiment en nieuwe samenwerkingsverbanden. Kunstenaars worden op basis van een projectvoorstel uitgenodigd om zes tot acht weken in het huis te werken en te verblijven. Ieder weekend zijn de deuren van SYB geopend voor publiek om het werkproces te kunnen volgen. De werkperiode wordt afgesloten met een presentatie.

Kunstenaars kunnen een projectvoorstel indienen waarin het onderzoek, de doelstelling, de werkwijze en het beoogd samenwerkingsverband worden omschreven. Het projectvoorstel dient te worden vergezeld door actuele documentatie, een c.v. en een werkomschrijving.

AANMELDINGSPROCEDURE*:

Je aanmelding voor een residency in SYB bestaat uit:

-een projectplan waarin het onderzoek, het doel, de werkwijze en de gewenste samenwerking worden gedefinieerd (max. 500 woorden)

-een algemene werkomschrijving (max. 300 woorden)

-motivatiebrief; de reden voor je interesse in een residency in Beetsterzwaag (max. 300 woorden)

-documentatie (max 7 afbeeldingen, video/film graag per vimeo- of youtube link)

-een cv, voorzien van de volgende informatie: volledige naam, geboortedatum en geboorteplaats, nationaliteit, adres, telefoonnummer, e-mailadres, website-adres
Let op: verstuur alles in 1 PDF naarproject@kunsthuissyb.nl

*Projectvoorstellen die niet compleet zijn worden niet in behandeling genomen.