3 oktober 2018

VACATURE: ALGEMEEN DIRECTEUR

Nieuws

Kunsthuis SYB is, sinds 2000, een residency en presentatie-instelling voor hedendaagse beeldende kunst in Beetsterzwaag (Friesland). Kunstenaars en curatoren worden op basis van een projectvoorstel uitgenodigd om zes tot acht weken in Kunsthuis SYB te werken en te verblijven. Tijdens een projectperiode in SYB kunnen zij zich ontwikkelen door middel van onderzoek, experiment en nieuwe samenwerkingsverbanden. SYB biedt hiertoe ruimte, stimulans en ondersteuning. De periode wordt afgesloten met een publieke presentatie.
SYB is ook een plek voor praktijkervaring en een loopbaanversneller voor jonge professionals (kunstenaars, curatoren, critici, schrijvers en educatoren), die als vrijwilliger de mogelijkheid krijgen om zich te ontwikkelen binnen de organisatie.
Kunsthuis SYB werkt regelmatig samen met instellingen en opleidingen in Friesland, Nederland en daarbuiten en onderhoudt aansluiting met het dorp.
Kunsthuis SYB wordt structureel ondersteund door het Mondriaan Fonds.

De algemeen directeur is de enige betaalde kracht in de organisatie. De algemeen directeur draagt – samen met het bestuur en de programmeringscommissie – zorg voor de vitaliteit van de organisatie en zet lijnen uit voor de toekomst. Hij/zij bewaakt de uitvoering van het beleid. Daarnaast bestaat de organisatie uit vrijwilligers waaronder de programmeringscommissie, die het artistieke programma ontwikkelt, en de ‘huisclub’, die zorg draagt voor praktische begeleiding van de residerende kunstenaars en het pand beheert.

SYB ZOEKT PER DIRECT: Algemeen directeur

Kunsthuis SYB is op zoek naar een nieuwe algemeen directeur met een artistiek hart. Een energieke leider die een goede balans creëert tussen de inhoudelijke, artistieke doelstellingen en de financiële haalbaarheid. Een multitasker die prioriteiten weet te stellen.
Een coördinator die de waarde kent van vrijwilligers en gewend is om op verschillende manieren en niveaus helder te communiceren. Een netwerker die energie krijgt van het schrijven van subsidieaanvragen en plezier schept in het vinden van private sponsoren. Een visionair met frisse en vernieuwende ideeën die SYB weerbaar maakt voor de toekomst.

Functie-omschrijving
Als algemeen directeur heb je de dagelijkse en zakelijke leiding binnen SYB. Je bent het eerste aanspreekpunt voor projectkunstenaars (residenten) en je vertegenwoordigt de organisatie in contacten met externen. Je bent voorzitter van de Programmeringscommissie en begeleidt hen bij het ontwikkelen van het programma en het artistiek beleid.

Taken
Je bent zowel in beleid als uitvoering verantwoordelijk voor de volgende taken.
Artistiek programma:
• voorzitten en voorbereiden van de vergaderingen van de programmeringscommissie;
• praktische organisatie en uitvoering van het programma;
• bewaken van de financiële en inhoudelijke kaders;
• ontwikkeling en visie.
Financieel beheer en beleid:
• budgetbewaking;
• administratie, jaarbegrotingen en jaarcijfers;
• fondsenwerving voor zowel meerjarenprogramma als individuele projecten en verantwoording richting subsidiënten;
Organisatie:
• publiciteit en bereik, zowel wat betreft publiek als richting politiek en media;
• onderhouden en opzetten van externe netwerken en contacten die de positie van SYB versterken (dorp, kunstwereld, regionale politiek);
• informeren van het bestuur over voortgang en ontwikkelingen;
interne communicatie;
• delegeren van dagelijks beheer, inhoudelijke en publicitaire taken aan de verschillende vrijwilligers;
• organisatie van het educatieprogramma met ondersteuning van vrijwilligers;

Functie-eisen
Je hebt:
• minimaal HBO werk- en denkniveau;
• een uitstekende beheersing van Nederlands en Engels in woord en geschrift;
• aantoonbare passie voor de missie van SYB;
• aantoonbare kennis, ervaring en netwerk op het gebied van hedendaagse beeldende kunst;
• ervaring met het voeren van een heldere en efficiënte organisatie;
(artistiek, financieel en zakelijk) inzicht en overzicht en kunt dit verbinden aan inhoudelijk beleid;
• ervaring met aanvragen van financiering, fondsenwerving en sponsoring;
• kennis van het voeren van een administratie en boekhouding;
• ervaring met het werken met vrijwilligers.
Je bent:
• zelfstandig en efficiënt;
• communicatief en sociaal vaardig;
• loyaal en gedreven;
• creatief in het bedenken van oplossingen en nieuwe ideeën;
• bij voorkeur woonachtig in het Noorden van het land.

SYB biedt
Een afwisselende unieke functie met veel verantwoordelijkheid en zelfstandigheid in een levendige organisatie die zich geheel richt op het faciliteren en stimuleren van professionele hedendaagse beeldend kunstenaars. Een organisatie en plek die goede professionele contacten biedt met de Nederlandse kunstwereld en haar opleidingen. De kans om je op financieel, artistiek en professioneel niveau te ontwikkelen.

Met een proeftijd van drie maanden biedt SYB een freelance overeenkomst tegen vergoeding van minimaal € 2.160 per maand (inclusief BTW, op basis van 24 uur per week (niet op vaste dagen), exclusief reiskostenvergoeding). Het aantal uren en/of de betaling wordt verhoogd wanneer de financiële middelen daartoe ruimte bieden.

Solliciteren
Solliciteren kan tot en met 14 oktober door een motivatie met cv (beide pdf) te mailen naar info@kunsthuissyb.nl.
De sollicitatiegesprekken worden gehouden op zaterdag 20 oktober.
Neem voor meer informatie contact op met Irene Kromhout: 06 164 888 66.